Entradas

Quins pensaments ens ajuden a enlairar-nos o ens ensorren i ens tiren per terra?

A la teva millor versió d’aquesta setmana vull plantejar una pregunta que ens porti al discerniment: quins pensaments ens ajuden a enlairar-nos o al contrari, quins pensaments en ensorren i ens tiren per terra? 

La setmana passada parlàvem de volar i aquesta setmana vull continuar parlant d’una altra experiència semblant. Va ser fa un temps que em van fer un regal d’aquells que no s’obliden. Em van regalar un vol en parapent i l’experiència va ser molt bonica. 

parapentered

Vam començar a pujar amb un jeep cap el cim d’una muntanya; la pujada va durar uns tres quarts d’hora. Un cop a dalt el monitor va desplegar el parapent en una zona de pendent de la muntanya. Després ens vam vestir per l’ocasió amb un “mono” i un casc.

Tot seguit el monitor em va donar les instruccions i em va explicar què faríem durant el vol. Quan ell m’avisés havia de caminar dos o tres passes endavant, així s’unflaria el paracaigudes i s’aixecaria amb la força del vent; després havia de cedir cap en darrera dos o tres passes més i quan ell em digués podia començar a córrer.

Així ho vam fer, i a la cinquena passa ja estàvem volant. Quina sensació més bonica. Primer a uns vint o trenta metres del terra i després gràcies a les corrents d’aire calent vam arribar quasi a 3000 metres sobre el nivell del mar i pujant a 9 metres per segon.

Aquestes corrents d’aire calent diria que són aquells pensament i aquelles actituds que en tiren amunt i que ens ajuden a ser lliures i a superar els obstacles. Poso alguns exemples. Ho faré amb tres frases que ens poden ajudar:

  1. Un error no és un fracàs, és tan sols una oportunitat per millorar. Així els errors els podem entendre com una resposta, com a indicadors que hem de canviar les nostres actuacions per aconseguir els objectius que ens proposem. Els errors poden ser elements motivadors per replantejar-nos les estratègies que utilitzem i, si convé, els objectius que ens hem proposat.
  1. Les paraules i els pensaments tenen poder. Allò que pensem de nosaltres mateixos, de manera conscient o inconscient, condiciona les nostres emocions i determina les nostres conductes i per tant influeix directament en la resposta que obtenim dels altres o en el nivell d’èxit dels objectius que ens hem marcat. Tenir pensaments positius és la clau per millorar personalment i professionalment.
  1. El mapa no és el territori. La representació de la realitat és tan sols, “una representació”, no la realitat en si mateixa. Perquè cada persona, davant d’una mateixa experiència o fet, es construeix el seu propi (i original) mapa en funció de les seves percepcions, creences i experiències prèvies. Per tant, cada persona actua en funció del seu mapa de la realitat.

Podeu trobar aquesta reflexió al següent enllaç del programa Fórmula Estel de Ràdio Estel (19:23- 25:30)

Albert Valldosera

Coach

 

Una detrás de otra. Encadenar acciones

En la actualidad, principalmente debido a la evolución tecnológica constante, parece que todo lo que hagas debe ir acompañado. Vamos, que no puedes hacer sólo una cosa y que debes de hacer varias acciones a la vez. He dicho debes conscientemente. Parece una obligación, incluso una necesidad en algún caso.

Todo esto te permite escribir un email mientras escuchas música, consultas otra página de internet, atiendes los WhastApps entrantes o envías alguno, escuchas y hablas a la persona que tienes al lado y…sumadle todas aquellas acciones que queráis. Podemos debatir sobre lo que realmente es hacer diferentes acciones a la vez y lo que no lo es, incluso de la calidad con las que las hacemos (¿realmente estamos escuchando a esa persona?) pero además hay otro problema. ¿Y después?

neurons-1428454_1280

Hay un problema con el hecho de encadenar acciones una detrás de otra. Antes de la explosión tecnológica ya se observaba. Personas que podían hacer actividades simultáneas pero al acabarlas les costaba realizar la siguiente, necesitaban su tiempo. Ahora se observa muchas veces de forma más clara. Somos capaces de realizar esas acciones a la vez, pero cuando acaba ese grupo de actividades nos sigue costando a horrores pasar a las siguientes.

En el deporte y en la educación todo esto es observable claramente. Un jugador o una jugadora defiende teniendo que realizar una serie de multitareas y necesita su tiempo para pasar al ataque (al revés suele ser más notorio, pasar de atacar a defender). En este lapso de tiempo suelen cometerse muchos errores.

En educación se ve de distintas formas en función de las actividades. Pero es observable tanto en las clases como en los patios o espacios donde se realiza la educación física. Yo lo observo muy claramente en mis clases de educación física. Miran de hacer muchas acciones a la vez y eso no les permite aprovechar la actividad al 100%.

Por eso procuro hacer actividades secuenciales para ayudarles a tomar consciencia de todo lo que hacen de forma automática en multitud de ocasiones. Que quede claro que hacerlo automático no es malo. Lo que puede ser malo (aunque no me gusta la palabra pero deja más claro el concepto) es la poca consciencia que tienen sobre lo que hacen y eso no les permite, en ocasiones, apreciarlo, valorarlo e incluso buscar formas de mejorarlo.

Con las actividades secuenciales eso no pasa. Detectan dónde han cometido el error, mejoran cada proceso de forma consciente, etc. Pero además, todo esto permite que cuando pasas de grupos de acciones de un tipo a otro distinto (de atacar a defender como he dicho antes, aplicado a juegos como la bandera por ejemplo) la calidad global mejora.

Y lo mejor es que, poco a poco, te dicen que piensan más rápido antes de empezar a moverse. Saben que lo han hecho pero ha sido tan rápido que casi ni lo notan. Y también piensan mejor, deciden mejor, cuando ya están en movimiento y los estímulos se incrementan.

A veces olvidamos que, aunque ya se haga de forma automática, puede que separar las acciones para poder unirlas después y encadenarlas a las siguientes, ayude mucho más a integrarlo globalmente y transferirlo a otras actividades.

Daniel Barreña

Coach deportivo y educativo

@dbarresi5

Persones VIP II

A la teva millor versió d’aquesta setmana plantejo aquest repte: ens atrevim a ser persones VIP?

Les persones VIP et miren als ulls i miren amb profunditat; mostren proximitat, tenen un gran cor on hi cap molta gent, són humils, senzilles i plenes de confiança. Sempre sumen i fan grup. Han comprès que la persona és un ser en el que l’única dimensió adequada és l’amor i que només som justos en el que afecta a les persones quan les estimem.perfeccion

Aquest tipus de persones diuen la veritat i són discretes tant en l’èxit com en el desastre, no busquen ostentacions, i fan la seva feina amb passió, amb justícia i amb esperit de servei. Són valentes i saben arriscar quan és el moment; estimen i no odien a ningú.

Aquestes persones són expertes en humanitat i es coneixen a elles mateixes. Són pacients i persistents. Tenen grans somnis i ideals però no són somiatruites, recomencen una i altra vegada. Fan el cor fort i resisteixen; i posen tot el cor en els que estimen.

Tenen els tres sentits: el comú, el de l’humor i el crític. Saben riure en primer lloc d’elles mateixes sense donar-se més importància del que pertoca. Saben estar en cada moment segons les circumstàncies.

Viuen amb intensitat els seixanta segons de cada minut, i els seus dies estan plens de lluita i treball per assolir la seva millor versió. En definitiva són persones al 100%!!! O almenys volen ser-ho, que això ja és molt… Persones d’aquestes fa goig de veure-les, fa goig d’estar amb elles, i quan les trobo experimento una gran alegria però també em desconcerten una mica…

Per acabar només un petit apunt final: la perfecció no existeix, i fins i tot les persones VIP tenen defectes i s’equivoquen però fan tot el possible per millorar. I un altre: quan s’ajunten dos persones VIP succeeixen coses extraordinàries.

Podeu trobar aquesta reflexió al següent enllaç del programa Fórmula Estel de Ràdio Estel (29:00- 33:40)

Albert Valldosera

Coach

 

Jugar con una tranquilidad rápida

Todos los entrenadores tenemos nuestro estilo de juego predilecto. Ese que haríamos si dispusiéramos de los jugadores o jugadoras acordes. Es más, existen muchos entrenadores que sólo tienen ese estilo y tratan de hacerlo realidad siempre. Esto no es ni bueno ni malo, pero este tema lo dejaremos para otra ocasión. La cuestión es que a muchos nos gusta que nuestros equipos, siempre de una forma adaptada al nivel, edad, competición,… jueguen de una forma alegre. Esto tiene sus pros y sus contras, claro está.

Ese juego alegre, rápido, intenso tanto en ataque como en defensa obliga por lo general a pensar a alta velocidad afectando esto a la toma de decisiones durante las acciones del partido. Fácilmente se llega a la precipitación en diversas acciones, ya sea por la velocidad de ejecución o por el cansancio acumulado por la intensidad del juego y la “falta de aire” que muchas veces se dice para pensar con clarividencia, dando la imagen de un juego nervioso o convirtiéndose en eso.

He hablado muchas veces de este tema con diversos amigos. Cada uno desde su punto de vista y su forma de procurar llevarlo a cabo, argumenta sus matices personales. Pero existen conexiones comunes para lo que es jugar rápido pero tranquilo o con una tranquilidad rápida. Seguramente no es la mejor forma de decirlo a nivel lingüístico pero pienso que así es fácil de entender. Una tranquilidad llena de energía por cierto.

curry

Para lograr jugar así o por lo menos tener alguna opción de conseguirlo es necesario que los jugadores no tengan ningún miedo al error. Se van a cometer equivocaciones seguro, se perderá alguna pelota y se concederá alguna canasta fácil. Esta forma de jugar tiene su riesgo y se debe asumir y analizar desde el origen del error no lo que este produce. Ya sea por una mala ejecución técnica o por una toma de decisiones no adecuada.

Este aspecto es muy importante. Jugar así implica que todos los actores en escena tomen decisiones de forma prácticamente constante, principalmente los protagonistas de las escenas: los jugadores. Este aspecto tiene que estar entrenado a conciencia ya que también afecta a la gestión emocional del propio jugador y del equipo, tanto para bien como para mal. Es decir, una serie de decisiones erróneas perturbará la confianza del equipo en su juego y también al revés. Decisiones consecutivas positivas pueden alterar el grado de activación óptimo de los jugadores cayendo en la precipitación. El control adecuado de todo ese despliegue de energía es necesario para jugar así.

La gestión de todo esto por parte del entrenador es clave. Además, saber transmitir esta idea de velocidad desde la tranquilidad para poder pensar y ejecutar de forma congruente y ayudando a generar la activación física y mental adecuada no es fácil. El estilo de dirección de equipo, de entrenamiento y de partido debe estar en consonancia para poder crear la base de confianza necesaria en el grupo.

Estos apuntes son extrapolables a la gran mayoría de estilos de juego. El caso es que es muy fácil observar a un entrenador o entrenadora con su equipo dirigiéndolo en un entrenamiento y/o partido mirando de jugar rápido pero alterándose al mínimo error en la toma de decisiones del jugador. O jugadores tomando decisiones rápidas y acertadas pero mal ejecutadas a nivel técnico produciendo esto que tomen decisiones erróneas en las siguientes acciones. Es el pan de cada entrenamiento o partido. Esto lo he observado mucho más en los entrenadores que tratan de jugar así que no en los que buscan un control férreo sobre todo lo que pasa en la pista y tienen un estilo de juego de menos posesiones.

Personalmente disfruto con los equipos que me transmiten esa tranquilidad rápida, a alta velocidad de ejecución en todos los sentidos. Opino que se trata de un estilo de juego en el que los jugadores y jugadoras pueden crecer y desarrollarse plenamente y transferir esos aprendizajes a otros ámbitos. Esos equipos y jugadores que te transmiten energía desde la inteligencia e intensidad en el juego son una delicia de ver o entrenar.

Daniel Barreña

Coach deportivo y educativo

@dbarresi5

«Sé lo que hicisteis el último verano» Parte 1

“Teams get better during the season, players during the offseason.”

Alan Stein

Definiría la responsabilidad como la aceptación de que tú eres la causa de un hecho. Puedes vivir la vida decidiendo permanecer como una tercera persona en las decisiones o momentos transcendentes y excusarte en cosas que no dependen de ti o formar parte de tu propia “suerte”, crearte a ti mismo y participar como primera persona. En ese sentido, para conseguir superarte, mejorar y “transcender” es importante estar dispuesto a “ofrecerte” un extra.

“Nothing is given. Everything is earned. You work for what you have.

I’m ready to accept the challenge.”

Lebron James

IMG_1974Cada vez es más frecuente por parte del jugador la utilización del verano o de los periodos sin competición para precisamente realizar ese extra. Los americanos le llaman trabajo “Off-season” y suele centrarse en potenciar o mejorar los “Skills” o habilidades tanto técnicas como físicas. A mí me gusta llamarlo “capacitarse para ser mejor” o competir con uno mismo. Potenciar por un lado las virtudes y transformar las debilidades en fortalezas.

 “My attitude is that if you push me towards something that you think is a weakness, then I will turn that perceived weakness into a strength.”

Michael Jordan

Existen motivos por los cuales durante la temporada regular es complicado trabajar estos aspectos La competición a veces distorsiona en el entrenador y en el jugador la realidad temporal y provoca que olvidemos el largo plazo en virtud del corto plazo.  El hecho de tener partido con regularidad marca que frecuentemente ansiemos estar muy bien en ese momento específico de competición, que además es periódico, y olvidemos que al final – sobre todo en formación – se trata más bien de una carrera de fondo. En el verano todo cambia un poco, puedo focalizar en detalles sin preocuparme por meter más o menos puntos el fin de semana.

 “Long distance runners with goals succeed because they know where they’re are going”

Además al jugador le suele costar sumar “herramientas a la mochila”, utilizar las que ya posee y se escuda en el “es que no me sale”, “no se hacerlo”, “así no lo consigo” y demás…. que evidencian su resistencia al cambio y su poca predisposición a salir de su zona de confort. Si bien un jugador debe tener una esencia inmutable que lo define, no puede obviar la necesidad de moldearse, mejorar y evolucionar. Saber convivir y gestionar esto es clave.

“I don’t run away from a challenge because I am afraid. Instead, I run toward it because the only way to escape fear is to trample it beneath your feet.”

Nadia Comaneci

unnamedPara poder mejorar/progresar hay que pasar por algunos estadios que no todos los jugadores están dispuestos a realizar.

– Determinar qué mejorar, y aquí veo importante la palabra mejorar. Si le decimos a un jugador constantemente “Te vamos a cambiar esto o lo otro” le puede resultar más que desagradable que el “Vamos a mejorarte esto, lo haces bien pero puedes hacerlo mejor”. En gran parte el jugador debe participar y considerar QUÉ quiere mejorar, tenerlo involucrado en su propio proceso es clave.

– Aun así existe un periodo de adaptación y de fijación en el cual seguramente la eficacia en la acción va a disminuir. ¿Está realmente preparado el jugador para ver poco éxito en el desenlace de la acción? ¿Tiene su atención puesta totalmente en el CÓMO y no en el QUÉ? Sin estrés competitivo se lleva mejor.

– Una vez fijado el fundamento, seguramente se deba incrementar la velocidad de ejecución puesto que en el estadio anterior quizás hayamos ralentizado la acción para fijar los detalles creando situaciones poco reales en el juego real. ¿Qué va a suceder si aumentamos de nuevo la velocidad en la ejecución? Seguramente por segunda vez en este proceso el jugador va a ver como al intentar adaptar el gesto al juego y tiempo real se va a reducir su eficacia. ¿Está preparado?

– Juego real. Que el jugador se sienta cómodo introduciendo paulatinamente el nuevo esquema motor y/o gesto técnico en su juego.

“Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts.”

Buda

Es evidente que al jugador le gusta que la pelota entre por el aro, que el defensor quede detrás, que el pase llegué sin problemas… Pero si no es capaz de crear esta situación atemporal en la cual la acción que “no resulta ahora pero resultará más adelante si insisto y además seré mejor”, nada tiene sentido. Debería tener claro qué significa ser mejor/mejorar. Parece una tontería pero no lo es. Además, analizar y extraer el feedback de cada acción es fundamental, y en eso interviene con fuerza el entrenador que ha de escoger bien los silencios y en que momento y cómo rompe los rompe para no hacer que el jugador se sienta atacado.

IMG_2574“Speak only when you feel your words are better than the silence.”

Proverbio japonés

Por otro lado también existe la importancia en la gestión del error. Un error al igual que una corrección no son enemigos, pueden tener un poder muy positivo bien entendidos. Aprender del error es una cualidad importantísima, y además trabajable, en cualquier tipo de deporte e iniciativa personal o ¿alguien cree que puede progresar sin convivir correctamente con el error? Atención, entiéndase la diferencia entre error y fallo. Por ejemplo, para mí, en un tiro el error viene relacionado con las siguientes preguntas ¿es una buena elección? ¿Hay un compañero en mejor posición? ¿He flexionado lo suficiente? ¿He dejado bien la mano en la salida del balón? Fallo es la consecuencia natural de errar en esa ejecución/decisión ¿Entra o no entra? Creo que como entrenadores y jugadores estamos obligados a “atacar” el error y no quedarnos con la superficialidad del fallo.

IMG_1087“El que no sabe a qué cosas atender Y de cuáles hacer caso omiso,

Atiende a lo que no tiene tanta importancia Y hace caso omiso de lo esencial.”

Buda

En mi opinión un jugador debe crecer en este entendimiento para poder “Súper” Entrenar. Entrenar es entrenar, que no es poco: predisponerse, sacrificarse, esforzarse…Desentrenar es la falta de esas condiciones y puede ser fatal, fijar malos hábitos y creer que con poco puedes obtener mucho. Suelo decir a mis jugadores que prefiero que NO entrenen a que Desentrenen. Aun así no va mal de vez en cuando desentrenar para evidenciar cual es el camino correcto y cual es el camino fácil. Una vez puede ser culpa del jugador, dos veces es culpa del entrenador. Si desentrenas en exceso cambiar esa situación resulta muy difícil y acabas por anularte. “Súper” Entrenar” es entrenar siendo competente en todas estas capacidades: sin miedo a cambiar, salir de la zona de confort, entender que eres responsable y por lo tanto causa de tu mejora, gestionar bien el error… retroalimentando y absorbiendo el máximo de cada situación, creciendo y haciendo realmente significativo el entrenamiento.

“I think that, generally, you need to live with your sport 24 hours a day.”

Sergéi Bubka

To be continued

Jonathan Vicente Pérez

Facebook: Página Nan Basketball

Twitter: @NanBasketball

La importància dels vincles

Segur que alguna vegada t’ha passat que tens un conjunt d’idees, de pensaments desendreçats, de sensacions…i de cop llegeixes i escoltes algú que està dient allò que tens a dins però posant-hi un ordre i les paraules correctes. Això és el que em va passar quan vaig veure i escoltar per primer cop aquest vídeo de Rita Pierson. Va ser com un: jo vull ser així sempre! Us explicaré perquè em semblen tan fascinants les seves paraules:

  1. La connexió humana: té molta raó quan diu que mai en parlem. Passes per una facultat i absolutament cap professor et diu que allò més elemental i alhora més important és crear vincles amb els teus alumnes. Ningú et parla de construir una xarxa on tots i totes ens hi trobem a gust: mares, pares, mestres, personal no docent, alumnes… Ens formen per a saber ensenyar (representa) però ningú et diu que els comportaments que adoptes i les paraules que pronuncies poden tenir un efecte preciós o un devastador. 
  2. Com aprenem? Si et demano que recordis un referent de quan eres petit o petita, algú que en certa manera et va canviar el prisma amb el qual mires o et va treure en fora petites molèsties que portaves a dins o et va fer estimar les matemàtiques perquè et va obrir un món nou de preguntes…si recordes a aquesta persona dubto que diguis: era un gran docent perquè utilitzava com a recurs…(el que sigui). Segurament diràs, em va fer estimar tal o em va escoltar quan ho vaig necessitar o era un friqui de la seva assignatura…!  què tenen en comú aquests atributs? L’ENTUSIASME. Aprenem si ens emocionem, el nostre cervell funciona així, no és cap faula, és neurociència. Si als infants se’ls hi desperta la curiositat les preguntes, els dubtes, els plantejaments, les solucions…en definitiva, el pensament divergent surt sol. Nosaltres, els mestres, som allà per il·luminar aquell indret de curiositat però l’aprenentatge ve d’ells. No anem a l’escola a transmetre coneixements anem a transmetre PASSIÓ per APRENDRE i els nens no aprenen d’algú que no els hi agrada i precisament no els hi agrada perquè no els escolta, no els motiva i no els estima. 
  3. Emocions: “Demana perdó a un nen i el deixaràs en xoc” , aquesta frase l’havia dit algun cop molt abans de veure aquesta xerrada. I és així. Els nens/es veuen l’adult com aquell competent, que és allà perquè sap, que sap més, que no s’equivoca perquè vivim en una societat on l’error és un càstig, una cosa lletja que cal tapar ràpid. Doncs no! Venim a la vida a aprendre i la manera com s’aprèn és cagant-la una vegada i una altra i NO M’ESTIC EQUIVOCANT, ESTIC APRENENT! D’altra banda, si m’equivoco amb alguna persona o tinc un comportament inadequat que fa mal és important que rectifiqui, que m’empassi l’orgull i digui HO SENTO MOLT i sabeu? NO PASSA RES! Els infants han d’aprendre això, a dir-ho amb el cor a assumir l’error…que s’acabi ja el moment “Pau, digues perdó” i en Pau “perdó” així ràpid sense mirar, sense sentir…aquest perdó no val per res! 

Relacionat amb les emocions, en un moment la Rita parla de “com puc augmentar la seva autoestima i alhora el seu rendiment acadèmic?”. Personalment, aquí està la clau de tot, si aconsegueixes que un nen se senti gran, valuós, valorat…aprendrà! És impossible que no ho faci! Tots i totes hem tingut grups difícils, alumnat que parteix des de baix de tot i els hi hem fet adaptacions…això està molt bé, certament és evident que hi ha infants que ho necessiten però MAI s’ha d’oblidar que allò que necessita el nen ÉS UN CAMPIÓ, ÉS AQUELL ADULT QUE ESTÀ ALLÀ CREIENT QUE HO ACONSEGUIRÀ!

SIGUEU EL CAMPIÓ DE TANTES PERSONETES COM PODEU, HEM NASCUT PER MARCAR AQUESTA DIFERÈNCIA!

Anna Mercader

Mestra